Informacja dla rodziców

Informuję, że po przeanalizowaniu wytycznych GIS oraz możliwości organizacyjnych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i poinformowaniu Kuratora Oświaty, ze względu na zagrożenie zdrowia dzieci zawieszam zajęcia prowadzone bezpośrednio w Przedszkolu nr 8 we Wrocławiu w okresie od 6 do 8 maja 2020 r. Zawieszenie nie dotyczy zajęć zdalnych, które są kontynuowane.

Jednocześnie informuję, że trwają intensywne przygotowania służące spełnieniu wymagań GIS i uruchomienia opieki dla dzieci rodziców, którzy bezwzględnie muszą wrócić do zakładów pracy, a przede wszystkim tych, którzy zostali wymienieni w Zarządzeniu nr 2951/20 z 06.05.2020 r. Prezydenta Wrocławia.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci, rodziców i współpracowników rekomenduję jednak, jeżeli jest to możliwe, pozostawienie dzieci pod opieką rodziców w domach. O dalszych decyzjach i ustaleniach będę informowała na bieżąco. Proszę o podejmowanie przemyślanych w każdym aspekcie, wyważonych decyzji.

Osoby, które zadeklarują swoją chęć objęcia dzieci zajęciami opiekuńczymi, po zakwalifikowaniu ich na nie,  proszę o bezwzględne stosowanie się do ustalonych reguł i zasad oraz wyrozumiałość, spokój. Zasady te tworzone są z myślą o zdrowiu Państwa dzieci i pracowników, a nie z chęci złośliwego ograniczenia swobody, wolności dzieci. Procedury te są dostępne na stronie internetowej Przedszkola nr 8.

Z nadzieją na szybki powrót do wyglądanej przez nas wszystkich normalności, życząc przede wszystkim zdrowia, pozdrawiam wszystkie dzieci, rodziców i współpracowników.

Dyrektor ZSP nr 12 we Wrocławiu Izabela Wojtycka

Joanna Goman
administrator
Skip to content