Konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna”

Konkurs „KARTKA WIELKANOCNA”
Drodzy Rodzice i Dzieci z Przedszkola nr 8!
Jak co roku zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym związanym
z Wielkanocą.

Jak to zrobić?
Zaprojektujcie i wykonajcie w domu kartkę wielkanocną.
Zróbcie zdjęcie pracy i wyślijcie na adres mailowy:
sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
w tytule wiadomości wpiszcie: „Przedszkole. Konkurs – kartka wielkanocna”
w treści wiadomości: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do dnia 26.03.2021 r.

Wyniki konkursu i listę laureatów ogłosimy na naszej stronie internetowej: www.p8.zsp12.wroclaw.pl do dnia 31.03.2021 r.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Przedszkole nr 8 we Wrocławiu danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na publikację zdjęcia pracy plastycznej na stronie internetowej przedszkola. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne.

Zobacz obraz źródłowy

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. „Kartka wielkanocna” (dalej: Konkurs) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu , ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław.
Inspektor ochrony danych – CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl.
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, w celu wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.
Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie.
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora.
Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu , ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl.
Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.

regulamin_konkurs KARTKA WIELKANOCNA

Skip to content