Konkurs plastyczny „W bajkowym okienku”

Konkurs plastyczny  „W bajkowym okienku ”

Drodzy Rodzice i Dzieci z Przedszkola nr 8!

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym związanym
z programem czytelniczym „Bajkowy świat przedszkolaka”. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla najstarszych grup przedszkolnych (zerówkowych).

Jak to zrobić?

  • Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej do ulubionej bajki
  • Wyślijcie pracę plastyczną do dnia 18.06.2021r na adres mailowy:

przedszkole08@gmail.com

w tytule wiadomości wpiszcie: „Przedszkole. Konkurs – W bajkowym okienku”

w treści wiadomości: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz tytuł bajki

Wyniki konkursu i listę laureatów ogłosimy na naszej stronie internetowej: http://p8.zsp12.wroclaw.pl/  do dnia 24.06.2021 r.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Przedszkole nr 8 we Wrocławiu danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na publikację pracy plastycznej na stronie internetowej przedszkola. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne.

Osoba odpowiedzialna: Kamila Malesza

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. „W bajkowym okienku” (dalej: Konkurs) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu , ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław.

Inspektor ochrony danych – CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl.

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, w celu wydania nagród.  Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie.

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora.

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu , ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl.

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.

 

Joanna Goman
administrator
Skip to content