Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo, poniżej załączam procedury obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 związane z tworzeniem bezpiecznych warunków pobytu na terenie ZSP 12 dzieci i pracowników.

Na chwilę obecną  nadal obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337). W szkołach podstawowych od 1 września 2021 obowiązują wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.W przypadku pojawienia się na terenie przedszkola lub szkoły przypadku koronawirusa Sars-CoV-2 dyrektor jednostki składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dotyczący zgłoszenia przypadku zakażenia u nauczyciela (pracownika) lub ucznia (dziecka) oraz występuje o zgodę na zawieszenie działalności / zdalne nauczanie .Okres zawieszenia/kwarantanny liczony jest na 10 dni od daty ostatniego pobytu dziecka/osoby zakażonej w placówce. Według informacji przekazanych przez PPIS: kwarantannie nie będą podlegać osoby zaszczepione podwójną dawką oraz te, które są ozdrowieńcami (przebycie zakażenia w warunkach izolacji nie dawniej niż 6 miesięcy od chwili aktualnego zgłoszenia).

Dyrektor ZSP12

Izabela Wojtycka

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 8 – zmiana 27.08.2021

Joanna Goman
administrator
Skip to content