Plan miesięczny – wrzesień

Czego uczymy się we wrześniu w grupie ,,Żabki’’

Tydzień 1: Dzień dobry, przedszkole!

Tydzień 2: Wakacje się skończyły

Tydzień 3: Projekt edukacyjny ,,Bezpieczny przedszkolak’’

Tydzień 4: Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

Umiejętności dziecka:

 • Nawiązuje relacje rówieśnicze, odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, np. oglądanie książek
 • Dostrzega różnice między obrazkami
 • Słucha czytanego tekstu i wypowiada się na jego temat
 • Powtarza krótkie rymowanki i wierszyki
 • Usprawnia aparat artykulacyjny
 • Rozpoznaje literę: o, O
 • Wyróżnia głoskę o w wyrazach
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby
 • Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się ołówkiem i kredkami
 • Rozpoznaje cyfrę: 1
 • Przelicza elementy
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Klasyfikuje przedmioty według wielkości i kształtu
 • Szacuje, używając pojęć jeden, mało, dużo
 • Ustala położenie elementów w przestrzeni
 • Układa przedmioty w rytmy, odczytuje kody
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach umuzykalniających
 • Reaguje na sygnały
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu w związku ze zmianą pór roku
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi roślin oraz korzystania z dóbr przyrody
 • Jest zainteresowane pięknem ojczyzny i posiada wiadomości na temat najbardziej znanych miejsc w Polsce
 • Poznaje pojęcie praca, rozumie wartość pracy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
Skip to content