Plan na październik 2020

 

Grupa Pieski- 6 latki

Data/temat Działanie dziecka/cele- przewidywane osiągnięcia dziecka PP
Idzie jesień przez świat

5-8.10.2020r.

 

Dziecko:

– poznaje charakterystyczne cechy jesieni

– opowiada o swoich przeżyciach, dzieli się na forum emocjami, odczuciami

– poznaje literę M,m

– kształtuje umiejętność posługiwania się pędzlem

poznaje nazwy drzew i owoców

– klasyfikuje przedmioty wg 2 cech, posługuje się liczmanami

– śpiewa piosenkę „Jesienny Kujawiaczek”

– kształtuje nawyk utrzymania ładu i porządku wokół siebie

– rozwija wrażliwość na piękno jesiennej przyrody

– stara się dokładnie i estetycznie wykonać pracę plastyczną

 

 

IV 1, 2, 16, 18

II 1,2,3,4,6,10

IV 4

IV 8

IV 9, 18

IV 12

IV 7

I 7

IV 9

IV 8

 

09.10.2020r.

 

Dzień Drzewa i Pieczonego Ziemniaka – jednodniowy projekt edukacyjny.

 

12.10.2020r.

 

Dzień bezpiecznego komputera – jednodniowy projekt edukacyjny
Jesienna przyroda

13-16.10.2020r.

– wie, które zwierzęta zapadają w sen zimowy

– poznaje literę L, l,

– czyta globalnie, kształtuje umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, samodzielnie odczytuje krótkie wyrazy

– poznaje cyfrę 1, kształtuje umiejętność tworzenia zbioru jednoelementowego

– wie, w jaki sposób owady przygotowują się do zimy, kształtuje zainteresowanie życiem i zwyczajami owadów

– rozwija wrażliwość na piękno otaczającego świata

– poznaje sposób wykonywania domku dla owadów

– kształtuje postawy proekologiczne

– kształtuje umiejętność współpracy w grupie

IV 18

IV 4

IV 4

 

IV 15

IV 2, 18

 

II 2, 10

IV 8

II 10, 1

III 6,7,8

Koszyk Pani Jesieni

16-23.10.2020r.

– rozpoznaje nazwy krajowych warzyw i owoców

– kształtuje umiejętność budowania wypowiedzi na określony temat

– posługuje się przymiotnikami określającymi wielkość i kolor

– kształtuje postawy prozdrowotne

– poznaje literę T, t,

– czerpie radość ze wspólnej zabawy i rywalizacji, potrafi radzić sobie w sytuacjach porażki

– dodaje i odejmuje na zbiorach zastępczych – liczmanach

– poznaje nazwy grzybów jadalnych i niejadalnych

– zna tekst piosenki „Przepis na zdrowie”, bierze udział w zabawach rytmicznych

– dostrzega korzyści z zasobów leśnych

IV 18

IV 5

IV 12

I 1,8,9,

IV 4

II 3,6,7

III 5,8

IV 15

IV 2, 18

IV 7

 

II 11

Skarby Pani Jesieni

26-30.10.2020r.

– poznaje sposoby przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy (spiżarnia, piwnica)

– czerpie radość z dzielenia się z innymi

– poznaje literę I, i,

– wprowadzenie cyfry 2, dziecko doskonaleni umiejętności dokładnego przeliczania

– poznaje sposoby przechowywania warzyw i owoców w okresie zimowym – kiszenie, mrożenie, suszenie

– doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych, kształtuje poczucie rytmu

– kształtuje umiejętność poruszania się w rzędach z zachowaniem równych odstępów

– bezpiecznie posługuje się nożem, doskonali nawyk samodzielności w pracy

IV 11,19

 

III 6,8,9

IV 5

IV 15

 

IV 2

 

IV 7

 

I 5; IV 7

 

II 7; IV 1, 19

 

Skip to content