PLAN MIESIĘCZNY- STYCZEŃ

STYCZEŃ 2021

STYCZEŃ 2021

GRUPA 7 BIEDRONKI

Data /temat Działanie dziecka / cele – przewidywane osiągnięcia PP
 

 

 

 

„Sport to zdrowie”

04-08.01.2021

Dziecko:

wyjaśnia znaczenie pojęcia sprawność fizyczna

buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i obrazka

– poznaje i nazywa zimowe dyscypliny sportowe

-zna zasady bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich

-kategoryzuje przedmioty wg co najmniej dwóch cech

-wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela

– poznaje krok podstawowy polki, próbuje tańczyć

-śpiewa piosenkę, różnicuje rytmy 2/4 i 3/4 – ilustruje je ruchem

-wyrabia nawyk postawy skorygowanej podczas zabaw ruchowych

 

IV.5

IV.2

III.2

III.7

IV.12

IV.8

IV.1

IV.7

I.8

 

07.01.2021

 

„Zimowe kodowanie na dywanie” – projekt jednodniowy

 

 

 

„Dbam o zdrowie”

11-14.01.2021

 

 

Dziecko:

-mówi o swoich doświadczeniach związanych z dbaniem o własne zdrowie

-wie, jak ubrać się odpowiednio do pogody

-dostrzega i wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu

-dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów

-wypowiada się w formie pracy plastycznej i buduje krótką wypowiedź na temat swojej pracy plastycznej

-czyta globalne wyrazy o prostej budowie fonetycznej, zgodnej z zapisem

-uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji

-aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych, ruchowych, rytmicznych i tanecznych

 

IV.6

IV.5

II.6

IV.2

IV.8

 

IV.9

IV.13

 

I.5

 

 

 

 

„Młodsi i starsi”

 

18-22.01.2021

Dziecko:

-prezentuje swoja wiedzę  i umiejętność dotyczącą swoich dziadków

-wie, iż należy pomagać starszym ludziom

-układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść

-zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie

– recytuje wiersz, wypowiada się na temat jego treści

-różnicuje głoski w nagłosie wyrazów

-potrafi wykonać prezent dla babci i dziadka

-przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów

-śpiewa piosenki dla babci i dziadka i ilustruje ich treść ruchem

-porusza się zwinnie i szybko podczas zabaw ruchowych

 

III.2; IV.20

III.3

IV.5

IV.18

IV.5

IV.2

IV.8

IV.15

IV.7

I.5

 

 

 

„Siły przyrody”

 

25-29.01.2021

Dziecko:

-układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie

-dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór

-zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie; wyjaśnia pojęcia skały, minerały

-buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat  ilustracji

-wskazuje właściwe zachowania proekologiczne

-wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

-reaguje odpowiednimi ruchami na zmiany akompaniamentu w piosence

– rozwija twórczą ekspresję ruchową

 

IV.2

IV.11

II.11

IV.5

IV.6

IV.8

IV.7

I.5

 

Język angielski:

Family

 

Dziecko :
-father/daddy,brother, sister, baby,family, uncle, aunt, grandma, grandpa ).

– formę powitania w języku angielskim „Hello song”

-formę pożegnania „Good bye song”

– odpowiada na pytanie „Who’s this ? ”

 

 

IV 21

 

Skip to content