CELE WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE -GRUDZIEŃ 2020

Grudzień 2020

GRUPA 7 BIEDRONKI

Data /temat Działanie dziecka / cele – przewidywane osiągnięcia PP
 

 

 

 

„Nadchodzi zima”

01-04.12.2021

 

Dziecko:

– buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji

-mierzy długość za pomocą  sznurka, patyka, miarki, stopami

– wyraża empatię do zwierząt domowych i podwórkowych, troszczy się o nie

-rozpoznaje i nazywa ptaki: sikorka, wróbel, gil

-uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji

-uczy się słów i melodii piosenki, rozwija poczucie rytmu

-precyzyjnie wycina wzdłuż linii prostej i falistej, przykleja elementy

-wyrabia nawyk postawy skorygowanej podczas zabaw ruchowych

IV.2

 

IV.13

II.10

IV.18

IV.13

 

IV.7

IV.8

I.8

06.12.2020 „Mikołaju przybywaj” – projekt jednodniowy  
 

 

„Coraz zimniej”

07-11.12.2020

 

Dziecko:

–  poznaje poprzez różne zmysły struktury różnych materiałów służących do produkcji ubrań

-rysuje historyjkę obrazkową i opowiada jej treść

-różnicuje głoski w wygłosie wyrazów

-wie, że należy dbać o środowisko naturalne

-przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów

-różnicuje rytm do marszu, poskoków i biegu i reaguje na jego zmiany

-odczytuje znaczenie symboli na metkach ubraniowych

-poznaje znaczenie węgla oraz potrafi wymienić źródła ciepła

-rozwija zwinność, szybkość podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

IV.1

IV.5

IV.2

II.11

IV.11

IV.7

IV.9         IV.18

I.8

 

 

 

„Świąteczne przygotowania”

 

14-18.12.2020

Dziecko:

-poznaje obyczaje świąteczne z różnych krajów

-porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami

-uczestniczy w zajęciach kulinarnych, wykonuje zadania zgodnie z instrukcją

-czyta globalne wyrazy o prostej budowie fonetycznej, zgodnej z zapisem

-umie określić budowę wysłuchanej piosenki(zwrotki, refren, powtórzenie) i elementy piosenki( słowa , melodia, akompaniament)

-zdobywa doświadczenie w zakresie twórczości plastycznej wykonując pudełko na prezent składając rolki po papierze toaletowym

-rozwija twórczą ekspresję ruchową

 

III.6

IV.14

III.8

IV.9

IV.7

 

IV.8

I.5

18.12.2020 Wspólne kolędowanie  
 

 

 

„Wesołych Świąt”

21-24.12.2020

Dziecko:

-wymienia wybrane tradycje Świąt Bożego Narodzenia

-przewiduje następstwa zdarzeń;

-uczy się słów i melodii kolęd i pastorałek, rozwija poczucie rytmu

-rysuje na określony temat; wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

-wykazuje płynność i dokładność ruchu ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń graficznych

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych, tanecznych

 

IV.5;IV6

IV.16

IV.7

IV.8

I.7

I.5

 

 

 

 

„Płynie czas”

28-31.12.2020

Dziecko:

-buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego

– recytuje  wiersz, wypowiada się na temat jego treści

-poznaje urządzenia służące do pomiaru upływającego czasu

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów

-współpracuje w zespole podczas wspólnego wykonywania pracy plastycznej

-wymienia po kolei nazwy dni tygodnia, miesięcy, por roku

-przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów

-współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania  ćwiczeń gimnastycznych

 

IV.5

 

IV.5

IV.1

IV.2

IV.8

IV.16

IV.15

I.5

 

 

Język angielski: days of the week, weather, Christmas

Dziecko :
– podstawowe słowa z zakresu tematyki związanej z pogoda ( sunny, cloudy, rainy, umbrella,

windy)

– zna poszczególne dni tygodnia/ days of the week

– używa zwrotów: (today is, tomorrow will be, yesterday was) odnoszących się do

poszczególnych dni tygodnia

-zna słownictwo związane ze świętami: ( Christmas tree, gift, Santa Claus, star, bells,

angle, toys, sleight, reindeers

 

 

IV 21

 

Skip to content