CELE WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE Październik 2020

CELE WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Październik 2020

Grupa: 7 Biedronki

Lp. Data Temat tygodniowy Przewidywane osiągnięcia dziecka Podstawa programowa
 

 

1.

 

 

05.- 08.10.2020  

,,Idzie jesień przez świat’’

 

– dostrzega piękno przyrody;

– uważnie słucha opowiadań czytanych przez N.

– ćwiczy słuch fonematyczny, dzieli wyrazy na sylaby

– dostrzega zmiany zachodzące w poszczególnych porach roku;

– śpiewa piosenki

IV.2, III.8

IV. 3,5

IV.9

IV.18

IV.7

09.10.2020 ,,Dzień drzewa i pieczonego ziemniaka’’ PROJEKT EDUKACYJNY  
2.  

12.10.2020

 

,,Dzień bezpiecznego komputera’’

PROJEKT EDUKACYJNY  
13.-16.10.2020  

,,Jesienna przygoda’’

– zna wybrane gatunki zwierząt;

– nazywa domy poznanych zwierząt;

– prawidłowo przelicza elementy;

– rozpoznaje cyfrę 1;

– ćwiczy sprawność ruchową

– poznaje literę l,L (ćwiczenie analizy dźwiękowej wyrazów, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej);

IV.2, 18

 

IV.15

 

I.8, 5

IV.2,9

3. 19.- 23.10.2020  

,,Koszyk pani jesieni’’

 

– zna słowa związane z określona tematyką (pracowitość);

– czyta globalnie wyraz tata;

– zna określone owoce (ich nazwy, kształt, miejsce pochodzenia, ciężar);

– zna nazwy grzybów;

– potrafi określić które są jadalne, a które trujące

III. 8,9,  IV.2

IV.4,8

IV. 11,12

 

IV.5, 18 ,

4. 26.- 30.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

,,Skarby jesieni’’ zna słowa związane z określoną tematyką (spiżarnia, przetwory);

– poznaje specyfikę zawodu pszczelarza;

– poznaję literę i,I (ćwiczenie analizy dźwiękowej wyrazów, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej);

– poprawnie dodaje i odejmuje;

– zdobywa doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej, stosując nowe techniki

IV.2

IV.20

IV. 2,9

 

IV. 12,15

 

IV.1,8

5.  

 

 

Język angielski

Animals/pets

Dziecko zna:

– nazwy zwierząt domowych (a dog, a fish, a robbit, a hamster, a cat, a parrot, a kangaroo, an elephant, a rattlesnake, a koala).

– nazwy kolorów zwierząt przedstawionych na ilustracji

– formę powitania w języku angielskim „Hello song”

– formę pożegnania „Good bye song”

– tworzy wypowiedź z uwzględnieniem formy „I like”

– odpowiada na pytanie „What’s this ? ”

– zna podstawowe pojęcia związane z drogą: turn left, turn right, go straight

 

 

 

IV.21

Skip to content