Plan miesięczny -gr 7 „Biedronki”

Maj 2021 GRUPA 7 Biedronki

Data /temat

Działanie dziecka / cele – przewidywane osiągnięcia

PP

Książka – mój przyjaciel

3-7.05.2021

Dziecko:

-wykonuje ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową

– wypowiada się na temat ulubionych książek dziecięcych, odpowiada na pytania

– zna pojęcie „biblioteka”, zna zawód bibliotekarki/bibliotekarza

-wykonuje pracę plastyczno – techniczną „Moja książka” wg własnego pomysłu

-przelicza wyrazy w zdaniu

– bierze udział w zabawie z elementami kodowania

-wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

– śpiewa zwrotki i refren piosenki

I 8, 9

IV 2,5

IV 2, 20

IV 1,8

IV 15

IV 12,13

II 9

IV 7

Baśnie, bajki i legendy

10-14.05.2021

Dziecko:

-okazuje szacunek wobec innych,

-uważnie słucha utworów literackich, stara się odpowiadać na pytania związane z tekstem, zna baśnie i legendy czytane przez nauczyciela

-śpiewa piosenkę

-uczestniczy w zabawach ruchowych

-podczas zabawy czeka na swoją kolej

-wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną

– wykonuje dowolne i tematyczne prace plastyczne

-klasyfikuje przedmioty wg podanej cechy, tworzy zbiory

III 1

III 8; IV 5

IV 7

I 5

II 8

I 7

IV 1,8

IV 12

Rodzina razem się trzyma

17-21.05.2021

Dziecko:

-nazywa i opisuje członków rodziny

-potrafi narysować portrety swoich rodziców

– wykonuje układ taneczny do piosenki

– rozwiązuje zagadki słowne

– określa położenie, liczbę i kształt przedmiotów

-odczuwa i wyjaśnia przynależność do rodziny

-wykonuje różne formy ruchu: skoczne, bieżne, z czworakowaniem

IV 2

IV 8

I 5; IV 7

IV 5

IV 11

III 2

I 5

Ja i moi bliscy

24-28.05.2021

Dziecko:

– wie że należy szanować rodziców i osoby starsze

-potrafi zaśpiewać piosenkę o rodzinie

-opowiada o swojej rodzinie

– bierze udział w zabawach ruchowych z elementami rzutu

-omawia z pamięci wygląd swoich rodziców,

– rysuje według instrukcji portret mamy i portret taty

– układa szeregi, rytmy

III 1,2; II 2

IV 7

IV 2,5

I 5

IV 2

IV 8

IV 12

Lato – czas zabawy

31.05- 4.06.2021

Dziecko:

– wypowiada się na temat akceptacji i szacunku wobec innych, odpowiada na pytania

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów

– posługuje się liczebnikami porządkowymi

– wykonuje improwizację ruchową do muzyki

– współpracuje z innymi podczas zabawy

– wycina po lini, wykleja elementy pracy plastycznej zgodnie z instrukcją

– rozpoznaje symbole i potrafi wskazać ich znaczenie

II 2; III 1; IV2

I 5,8

IV 15

II 4; IV 7

III 5

IV 8

IV9

Język angielski: Clothes

Dziecko zna:
– podstawowe słowa z zakresu tematyki związanej z ubraniami ( dress, shorts, t-shirt, skirt, trainers, jacket, boots, tracksuit, trousers,)
– formę powitania w języku angielskim „Hello song”
– formę pożegnania „Good bye song”
IV 21
Skip to content