PLAN MIESIĘCZNY -LUTY 2021

Data /temat

Działanie dziecka / cele – przewidywane osiągnięcia

PP

Cztery żywioły

01-05.02.2021

Dziecko:

– wyjaśnia pojęcie żywioły

– czyta globalnie wyrazy woda, ogień, ziemia, powietrze

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych

– rozwiązuje zagadki

– kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem

– układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść

– posługuje się pojęciami: lekki, ciężki

– opowiada o pracy strażaka

– dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych

IV 2

IV 9

I 5

IV 5

IV 8, I 7

IV 5

IV 11

IV 20

IV 12

I 5, 8, IV 7

8-12.02.2021 „Cyfrowa walentynka w bezpiecznym świecie multimediów” – projekt tygodniowy
15.02.2021 Festiwal Przedszkolnych Talentów”

Wielka wyprawa

15-19.02.2021

Dziecko:

– przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność

– buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego

– wysłuchuje głoskę r w wyrazach

– czyta globalnie wyraz: rower

– komunikuje się z innymi oraz obdarza ich uwagą

– kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem

– poznaje liczbę 7

– śpiewa piosenkę oraz ilustruje ją ruchem

– wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

IV 15

IV 5

IV 2

IV 4

III 8, 9

I 7

IV 15

IV 7, I 5

IV 8

Nasze podróże

22-26.02.2021

Dziecko:

– rozwija słownik czynny

– kształtuje umiejętność kodowania i dekodowania

– rozwija słuch fonemowy oraz percepcję wzrokową- poznaje literę g

– rozwija otwartość na podróże

– ćwiczy przeliczanie oraz odwzorowywanie liczby elementów za pomocą symboli

– kształtuje prawidłową postawę ciała

– wykonuje pracę plastyczno- techniczną

– nabywa umiejętności rozróżniania warunków pogodowych- wilgotności

– poznaje i śpiewa piosenkę o podróżach

IV 2

IV 9

IV 4

IV 6

IV 12

I 5

IV 8

IV 13

IV 7

Język Angielski

travel and means of transport

Dziecko zna:
– podstawowe słowa z zakresu tematyki związanej z podróżowaniem (boat, plane, car, bus, train, tram)
– formę powitania w języku angielskim „Hello song”
– formę pożegnania „Good bye song”

– określone wyrażenia związane z podróżowaniem: We are riding a bike, we are sailing we are flying by plane.

IV 21
Skip to content