PLAN MIESIĘCZNY MARZEC 2021R.

 

PLAN MIESIĘCZNY -MARZEC 2021

Data /temat

Działanie dziecka / cele – przewidywane osiągnięcia

PP

Nadchodzi wiosna

01-5.03.2021

Dziecko:

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych

– zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie

– wyjaśnia pojęcie wytrwałość

rysuje zgodnie z instrukcją

– wyjaśnia pojęcie cebule jadalne i ozdobne

– wysłuchuje głoskę c w wyrazach

– czyta globalnie wyraz cebula

– rozwiązuje zagadki słuchowe

– wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją – lepi z masy solnej

– gra na instrumentach perkusyjnych

– poznaje liczbę 8

– wyraża swoje emocje podczas zabaw z dramą

I 5

II 11, IV 18

IV 2

IV 8

IV 2

IV 2

IV 4

IV 5, III 8

IV 8

IV 7

IV 15

II 2

8-12.03.202 Zdrowy przedszkolak” – projekt tygodniowy

Wiosna tuż-tuż

15-19.03.2021

Dziecko:

– rozwija kreatywność

– nazywa czynności wykonywane przez rolnika

– buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego

– wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

– nazywa zwierzęta gospodarskie- osobniki dorosłe i ich dzieci

– czyta globalnie nazwy zwierząt

– układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść

– wypowiada się na określony temat oraz argumentuje swoje zdanie

– dokonuje obserwacji życia na wsi i zwyczajów tam panujących

– dopasowuje produkty spożywcze do źródeł ich pochodzenia

IV 8

IV 20

IV 5

IV 8

IV 19, II 10

IV 9

IV 5

IV 2, IV 5

IV 18

IV 2

19.03.2021 „Rozkodowujemy wiosnę”- projekt jednodniowy

Święta, święta biją dzwony

22-26.03.2021

Dziecko:

– zna zwyczaje wielkanocne

– współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

– kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy

– nazywa figury geometryczne

– przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność

– reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence

– uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

– wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją

– uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji

IV 2

III 5

IV 12, 13

IV 12

IV 15

IV 7

I 5, I 4

IV 8

IV 13

Język Angielski

emotions

Dziecko zna:

– podstawowe słowa z zakresu tematyki związanej z emocjami (happy, sad,angry, )
– formę powitania w języku angielskim „Hello song”
– formę pożegnania „Good bye song”


IV 21
Skip to content