Plan miesięczny- WRZESIEŃ

Czego uczymy się we wrześniu w grupie czterolatków?

Tydzień 1: Dzień dobry, przedszkole!

Tydzień 2: Wakacje się skończyły

Tydzień 3: Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

Tydzień 4: Kolorowy park

Umiejętności dziecka:
• Nawiązuje relacje z rówieśnikami, pokonuje nieśmiałość
• Adaptuje się w grupie przedszkolnej
• Używa zwrotów grzecznościowych
• Współdziała w zabawie, koncentruje się na zabawie
• Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa
• Słucha czytanych tekstów i wypowiada się na ich temat
• Udziela odpowiedzi na pytania
• Dzieli wyrazy na sylaby
• Prawidłowo posługuje się ołówkiem, doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
• Rozróżnia spośród figur geometrycznych koło, posługuje się pojęciem okrągły
• Określa wielkość i położenie elementów, stosuje określenia: na górze, na dole, przede mną, za mną, obok mniej
• Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
• Układa przedmioty zgodnie z rytmem
• Wykonuje prace konstrukcje, buduje z klocków, piasku
• Śpiewa piosenki, wykazuje poczucie rytmu
• Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych i plastyczno-technicznych
• Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
• Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
• Rozróżnia i nazywa popularne owoce
• Obserwuje przyrodę
• Rozpoznaje i nazywa zwierzęta (m.in. wiewiórkę, lisa, jeża, ślimaka, ptaki)
• Zna zasady zdrowego odżywiania
• Samodzielnie ogląda książki
• Zna znaczenie słowa: wakacji

Skip to content