Mali Wspaniali

W naszym przedszkolu, dla wszystkich dzieci odbywają się bezpłatne zajęcia w ramach programu Mali Wspaniali prowadzone przez Fundację Infinity. Do udziału w zajęciach konieczna jest pisemna zgoda rodzica, a spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Zachęcamy do zapoznania się z głównymi założeniami tych zajęć:

Mali Wspaniali to program prowadzony z powodzeniem już od listopada 2014 roku w przedszkolach. Ma na celu promocję sportu wśród najmłodszych, w bezpośrednim związku z szerzeniem uniwersalnych wartości tkwiących u podstaw sztuk walki. Ta grupa sportów została wybrana ze względu na ilość korzyści jakie oferuje najmłodszym sportowcom. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka i zachowań sprzyjających zdrowiu.

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do aktywności sportowej. Dzieci zostają wyposażone w ogólną wiedzę na temat sztuk walki, samoobrony, poznają podstawowe techniki. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawiają nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno -społeczną. Wykształcają umiejętności pracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony.

Dedykowany Małym Wspaniałym program nauczania jest programem oficjalnym, zaakceptowanym przez Kuratora Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skip to content