Program Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie
Nasze przedszkole należy do Wrocławskiej sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Celem Programu jest wychowywanie dla zdrowia poprze z propagowanie zdrowego stylu
życia oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Do Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie należy 59 przedszkoli i 133 szkoły wszystkich poziomów nauczania.
Nasza Stołówka otrzymała również Certyfikat Zdrowego i Racjonalnego Żywienia.
Skip to content