W programie w roku szkolnym 2020/21 udział biorą grupy: Kotków,Tygrysków, Piratów,Pingwinów, Piesków, Biedronek i Motylków.

Ideą Projektu edukacyjnego Akademia Przyjaciół Wody jest potrzeba szerzenia wiedzy na temat dbania o środowisko, zwrócenia uwagi na problem zmniejszających się zasobów wody na świecie, kształtowania pozytywnych nawyków poszanowania wody, jako źródła życia, poprzez jej oszczędzanie i racjonalne zużycie, a także poprzez współtworzenie szeroko pojętej świadomości proekologicznej młodego pokolenia. Program działania przewiduje samodzielne zajęcia na terenie przedszkola, które prowadzone będą przez wyznaczonego w placówce dydaktycznego opiekuna Akademii, daje możliwość wykorzystywania prezentacji multimedialnych udostępnianych opiekunom Akademii. W relacjach międzyprzedszkolnych Akademia uczestniczyć będzie w spotkaniach dla nauczycieli, konkursach dla uczestników oraz innych działaniach zewnętrznych organizowanych przez MPWiK, jak np. obchody Światowego Dnia Wody.

Skip to content