Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.
Istotą programu jest również stworzenie dzieciom, które nigdy nie były w gabinecie stomatologicznym, dogodnych warunków do kontaktu z lekarzem dentystą oraz higienistką, a także zaproszenie dziecka wraz rodzicami/opiekunami do gabinetu dentystycznego, celem wykonania przeglądu stomatologicznego.

Cel główny programu edukacyjnego

Zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze.

Cele szczegółowe

  • podnoszenie poziomu wiedzy rodziców z zakresu profilaktyki próchnicy zębów, w tym higieny jamy ustnej oraz zdrowego żywienia;
  • motywowanie rodziców do regularnych wizyt dziecka w gabinecie stomatologicznym celem wykonania przeglądów jamy ustnej oraz zalecanych zabiegów profilaktyczo-leczniczych finansowanych z NFZ lub odpłatnych;
  • rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych u dzieci oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
  • utrwalanie zachowań służących zdrowiu;
  • monitorowanie i ewaluacja programu;

Program finansowany przez Miasto Wrocław

Skip to content