RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

GODZINY

PRZEBIEG

6.30-8.30

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Ćwiczenia poranne.

8.30-9.00

Śniadanie: wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków, poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

9.00-11.30

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu: zabaw ruchowych, gier sportowych oraz ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę dziecka. Spacery, wycieczki. Zajęcia dodatkowe. Zabawy zorganizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do zupy.

11.30-12.00

Zupa i deser.

12.00-14.00

Leżakowanie dzieci najmłodszych. Zajęcia o charakterze relaksacyjnym, „Kwadrans na bajkę” – promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Zabawy utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe dla dzieci starszych. Zajęcia tematyczne podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy w terenie.

Czynności porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do posiłku.

14.00-14.30

II danie i podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zajęcia w małych zespołach. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy stolikowe, gry dydaktyczne, praca wytwórcza. Indywidualizacja pracy z dzieckiem. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content