ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE JEST GMINA WROCŁAW
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty i Wychowania
(Pl. Powstańców Warszawy 1)
Organem sprawującym nadzór finansowy jest
Wydział Edukacji Urzędu Miasta
(ul. G. Zapolskiej 2/4)


Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu. Znajduje się w rejonie Osiedla Maślice. Jest częścią kompleksu, w którego skład wchodzą także Szkoła Podstawowa nr 26 oraz Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W roku szkolnym 2017/2018 zostało utworzonych 12 całodziennych oddziałów przedszkolnych, w tym pięć grupy integracyjnych.

 

Placówka składa się z części parterowej oraz dwukondygnacyjnej z windą. Nowoczesna architektura budynku ułatwia funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym, a w szczególności dzieci o specjalnych potrzebach  rozwojowych. Placówka posiada dwanaście przestronnych sal dydaktycznych z przyległym zapleczem sanitarnym. Pomieszczenia są wyposażone  w odpowiednie sprzęty (sportowe, muzyczne), zabawki i pomoce dydaktyczne oraz multimedialne. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają możliwość skorzystania z sali doświadczania świata. Do dyspozycji nauczycieli oraz dzieci jest także gabinet do pracy z logopedą, psychologiem oraz pedagogiem specjalnym. Na terenie placówki dostępny jest duży plac zabaw, wykonany z bezpiecznych materiałów dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Na placu zabaw znajdują się także części zielone, które umożliwiają  obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i wspólne imprezy rodzinne.

Zgodnie z ramowym rozkładem dnia nauczyciele organizują zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o  podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zapewniają dzieciom czas na zabawę i swobodny wypoczynek.

Oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego placówka zatrudnia  specjalistów zapewniających wszystkim dzieciom fachową opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną: pięciu pedagogów specjalnych, logopedę, psychologa oraz nauczycieli: języka angielskiego, religii, gimnastyki ogólnorozwojowej.

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe z:

  • języka angielskiego,
  • religii,
  • gimnastyki ogólnorozwojowej,
  • zajęcia z elementami sztuk walki “Mali wspaniali”.

W roku szkolnym 2019/2020 od października, odbywają się również :

  • warsztaty rytmiczne (co 2 tygodnie)
  • koncerty muzyczne (1 w miesiącu)
  • teatrzyki (co 4 w roku szkolnym).

Zajęcia te opłacone będą ze składek na Radę Rodziców.

Skip to content