KOMUNIKAT DO RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLA NR 8

Komunikat

Do Rodziców dzieci Przedszkola nr 8

Wrocław, 17.12.2018r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 informuje o braku możliwości przyjęcia dzieci do przedszkola

w dniu 17.12.2018 r. ze względu na całkowitą absencję kadry pedagogicznej. W związku z powyższym nie można zorganizować bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

Informacje odnośnie kolejnych dni zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną oraz wywieszone na drzwiach Przedszkola i ogłoszone na stronie internetowej dzisiaj w godzinach popołudniowych.

O sytuacji został poinformowany organ prowadzący szkołę oraz Kuratorium Oświaty.

Joanna Goman
administrator
Skip to content