Organizacja pracy przedszkola od 01.09.2020

Drodzy Rodzice,

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków, nauczycieli i pracowników opracowaliśmy Regulamin organizacji pracy Przedszkola nr 8  oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwo w Przedszkolu nr 8. Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:

Regulamin organizacji pracy Przedszkola nr 8

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 8

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Oba dokumenty stanowią prawo wewnętrzne przedszkola i zostały wprowadzone zarządzeniami Dyrektora ZSP12.

Wszystkie informacje na temat stanu pandemii w Polsce, sposobach zapobiegania zarażeniu znajdziecie Państwo na stronach internetowych: https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Poniżej podaję skrót najważniejszych rozwiązań zastosowanych w naszym przedszkolu w celu zapewnienia wszystkim dzieciom, nauczycielom i pracownikom bezpieczeństwa, abyście Państwo wiedzieli, z jakimi zasadami, warunkami pobytu spotkają się Wasze dzieci i Państwo od 01.09.2020 r.:

 • Placówka będzie czynna w godzinach 6.30-17:00.
 • Przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach 6:30-8:20.
 • W szatniach przy drzwiach wejściowych będą dyżurować woźne oddziałowe. To im przekażą Państwo dzieci z podpisanymi wyprawkami i potrzebnymi dokumentami  – deklaracja zapisu dziecka do przedszkola, upoważnienia do odbioru dziecka i zgody (jeśli ich Państwo wcześniej nie dostarczyli). Rodzice nadal nie będą wchodzić do środka przedszkola.
 • Grupy 1 – Kotki, 2-Pszczółki, 3-Motylki, 4-Krasnale, 5-Tygryski, 6-Żabki, 7- Biedronki – będą wchodziły drzwiami na nowej części przedszkola a grupy 8- Jeżyki, 9-Pingwiny, 10-Piraci, 11 – Sowy i 12-Pieski – będą wchodziły drzwiami na starej części przedszkola. Drzwi są oznaczone symbolami grup.
 • Wszystkie informacje o wyprawce oraz ustaleniach Rady Rodziców znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Rada Rodziców.
 • Rodzice do przedszkola przyprowadzają wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych.
 • Dzieci chore, z objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie będą przyjmowane do przedszkola.
 • Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka mają obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola fakt odbywania kwarantanny.
 • Prosimy o podanie wychowawcy mailowo, telefonicznie najszybszej formy kontaktu z Państwem: telefon, adres mailowy.
 • Przy podejrzeniu, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie zostanie ono przyjęte do przedszkola, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.
 • W sytuacji, w której objawy/zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica.
 • Preferowaną formą kontaktu rodzica z przedszkolem jest poczta elektroniczna.
 • Od 01.09.2020 nie będziemy wpuszczać na teren przedszkola rodziców czy innych osób niezatrudnionych, nieświadczących usług w ZSP nr 12 – praktyka ta obowiązuje aż do odwołania.  Wyjątek może stanowić umówione spotkanie z pracownikiem przedszkola. Osoba wchodząca musi zdezynfekować ręce i mieć zasłonięte maseczką/przyłbicą usta i nos. Informuje, w jakim celu przyszedł, podaje imię i nazwisko pracownika z którym ma się spotkać, po czym zostaje odprowadzony na ustalone miejsce spotkania.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Gdy pogoda na to pozwoli, dzieci w miarę możliwości będą korzystały z placu zabaw o różnych godzinach w wyznaczonych dla poszczególnych grup strefach, zgodnie z ustalonym harmonogramem wyjść na plac zabaw.
 • Rodzice dzieci leżakujących są zobowiązani do cotygodniowego prania pościeli dzieci. Pościel będzie wydawana rodzicom w każdy piątek, podczas odbierania przez nich dzieci z przedszkola. W każdy poniedziałek rodzic zobowiązany jest do przyniesienia wypranego kompletu pościeli dla dziecka.
 • W przypadku powrotu dzieci, które przez dłuższy czas nie chodziły do przedszkola  pracownicy przedszkola podejmą wobec niego czynności adaptacyjne. Nauczyciele grup i inni specjaliści będą rozpoznawać stan psychiczny, emocjonalny swoich podopiecznych i umiejętności po dłuższej nieobecności w przedszkolu.

To zaledwie skrót zastosowanych rozwiązań, ale tych najistotniejszych organizacyjnych, wymagających współpracy z Państwem, wychowankami, na którą to współpracę, zrozumienie i pomoc ogromnie liczymy. Dla bezpieczeństwa Państwa i bezpieczeństwa naszych pracowników nie będzie możliwe spotkanie z nauczycielem w czasie jego świadczenia pracy w przedszkolu. Zachęcamy do kontaktu mailowego.  Pierwsze zebrania z nauczycielami będą miały formę zdalną za pośrednictwem platformy Zoom i odbędą się 31.08.2020 roku o godzinie 17.00. Maile z instrukcją instalacji i obsługi programu Zoom oraz link i hasło do spotkania otrzymają Państwo w najbliższym czasie mailem od wychowawców grup. Organizacja następnych, ich forma będą zależne od sytuacji epidemicznej w kraju. O rozwiązaniach będziemy na bieżąco Państwa informować.

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc zdrowia w tym roku szkolnym.

Izabela Wojtycka

Dyrektor ZSP nr 12 we Wrocławiu

 

 

Joanna Goman
administrator
Skip to content