Czego uczymy się w październiku w naszej grupie?

Czego uczymy się w październiku w naszej grupie ? 

19.10.2021- Jednodniowy projekt edukacyjny “Żyj z przyrodą w zgodzie”

 Cel projektu: Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania światem przyrody.

Tydzień 5: Bezpiecznie na drodze

Tydzień 6: Nasze zwierzaki

Tydzień 7: Jesienny las

Tydzień 8: Przygotowania do zimy

Umiejętności dziecka:

 • Współtworzy i respektuje zasady zabawy w grupie, współdziała z innymi dziećmi
 • Rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne
 • Słucha uważnie tekstów literackich i wypowiada się chętnie na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Podejmuje próby definiowania zjawisk i rzeczy
 • Rozwiązuje zagadki
 • Recytuje wiersze
 • Układa obrazki z części
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w wyrazach
 • Rozpoznaje litery: o, O, a, A, m, M, t, T, e, E
 • Używa chwytu pisarskiego podczas kreślenia i rysowania
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3
 • Szacuje liczebność zbiorów, a także przelicza elementy, posługując się liczebnikami
 • Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • Rozróżnia figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
 • Zagospodarowuje przestrzeń, określa kierunki, rozróżnia lewą i prawą stronę
 • Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem, wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem
 • Doskonali pamięć wzrokową i spostrzegawczość
 • Bawi się przy muzyce
 • Wyraża dźwięki ruchem, reaguje na sygnały
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Gra na instrumentach
 • Eksperymentuje z różnymi materiałami plastycznymi
 • Inicjuje zabawy konstrukcyjne, wykorzystując materiał naturalny
 • Doskonali sprawność manualną, odrysowuje i wycina kształty
 • Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą – obserwuje, bada węchem i dotykiem
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, wyraża wrażliwość na los zwierząt
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi czasu oraz zjawisk przyrodniczych (echo, odbicie)
 • Czyta i rozumie elementy mapy
 • Wie, czym zajmują się osoby wykonujące zawód policjanta, lekarza, strażaka, weterynarza, leśniczego
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu
Skip to content