System opieki wakacyjnej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na Kolegium Prezydenta w dniu 29 sierpnia 2019 r. podjęto decyzję, iż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonować przez cały rok z wyłączeniem ustalonej przerwy wakacyjnej.
Przyjęte rozwiązanie znosi przedszkola dyżurujące.

Departament Edukacji wprowadził również system opieki wakacyjnej ujednolicony dla wszystkich przedszkoli publicznych we Wrocławiu.

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Ujednolicenie procedury w zakresie systemu opieki wakacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

wydawanie rodzicom (za potwierdzeniem) deklaracji korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym, z wyznaczonym terminem złożenia wypełnionej deklaracji (15.05);

złożenie podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania z innego przedszkola  (31.05);

zebranie deklaracji i podań od rodziców (31.05) z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki

analiza wykorzystania miejsc w placówce w okresie wakacyjnym (do 15 czerwca);

rozpatrywanie złożonych przez rodziców podań oraz analiza uzasadnień (do 15 czerwca) decyduje dyrektor z uwagi na znajomość środowiska rodzinnego dziecka ( nie zawsze będzie to najbliższa placówka);

– wskazywanie rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedszkola zastępczego, z którego może skorzystać dziecko (do 15 czerwca);

– wskazywanie przedszkoli w obrębie placówek podległych pod danego koordynatora, w przypadku braku miejsc w tym rejonie – w obrębie miasta (ścisła współpraca dyrektorów placówek w obrębie grupy koordynatorów).

Joanna Goman
administrator
Skip to content