Plan miesięczny na wrzesień 2021

Plan  na wrzesień

 

Tydzień 1: Dzień dobry, przedszkole!

 

Tydzień 2: Wakacje się skończyły

 

Tydzień 3: Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

 

Tydzień 4:Projekt edukacyjny pod tytułem „Bezpieczny Przedszkolak”

 

Tydzień 5: Kolorowy park

 

Umiejętności dziecka:

 • Nawiązuje pozytywne relacje rówieśnicze, odczuwa przynależność do grupy
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Udziela płynnych odpowiedzi na pytania
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Przelicza elementy
 • Określa wielkość i położenie elementów
 • Klasyfikuje przedmioty wg wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia
 • Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem
 • Rozróżnia figury geometryczne
 • Wykonuje prace konstrukcje
 • Bawi się przy muzyce
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Zna charakterystyczne cechy jesieni, obserwuje zmiany w przyrodzie
 • Wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem
Skip to content